Animator widmo

Animator widmo

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Droszkowie było jednym z ważniejszych wydarzeń w naszej wsi w roku 2019. Były przemowy, przecięcie wstęgi i występy artystyczne najmłodszych mieszkańców Droszkowa – sala wypełniona mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi tętniła życiem. Nowoczesny budynek z przestronną salą i świetnie wyposażonym zapleczem kuchennym robił wrażenie. Mieszkańcy wiązali z nim plany – powstało idealne miejsce do organizowania spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, różnorodnych zajęć dla dzieci i dorosłych.

Świetlica powstała w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zgodnie z zapisami w projekcie powinna stać się miejscem warsztatów artystycznych, nauki języków obcych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych o charakterze stałym lub cyklicznym. Powinna również być miejscem pracy animatora, czyli kreatora, aranżera i organizatora życia kulturalnego.

Pierwszy animator pracował bardzo krótko, dlatego w maju 2020 ogłoszono kolejny konkurs na to stanowisko. Do komisji, która prowadziła rozmowy z zainteresowanymi pracą, nie zaproszono jednak tych, którzy o potrzebach Droszkowa wiedzą dużo. Tak więc nie znalazł się w niej ani sołtys ani żaden z członków rady sołeckiej, a to przecież oni o pracy świetlicy wiedzą najwięcej. O pracę na stanowisku animatora starali się mieszkańcy naszej wsi – osoby aktywne społecznie, uczestniczące w życiu wioski i współorganizujące przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców. Niestety żadna z nich nie przeszła przez sito gminnej komisji – pracę dostał ktoś spoza gminy.

Tak więc od połowy 2020 roku w wiejskiej świetlicy w Droszkowie powinny odbywać się zajęcia organizowane przez animatora. Zakres jego obowiązków (zgodnie z kryteriami konkursowymi) obejmuje m.in.:

Niestety z zadań faktycznie wykonywanych przez animatora na rzecz społeczności Droszkowa można wymienić prowadzenie punktu bibliotecznego i profilu świetlicy na FB, na którym udostępniane są najczęściej relacje z zajęć organizowanych nie przez animatora lecz przez Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa. Pozostałe obowiązki albo nie są wypełniane albo wypełniane są gdzie indziej – tego nie wiadomo.

Dotychczasowe rozmowy z gminą nie przyniosły żadnych efektów, dlatego na początku grudnia sołtys i radni soleccy wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy Zabór o natychmiastowe skierowanie animatora do pracy w świetlicy oraz o realizację wszystkich obowiązków.

Podsumowując, świetlica wiejska nie jest w pełni wykorzystywana a poziom zaangażowania animatora w życie kulturalne mieszkańców zerowy. Przecież, podczas wakacji najmłodsi droszkowianie – zamiast siedzieć w domu, mogli uczestniczyć w wycieczkach, zajęciach ruchowych i innych wydarzeniach zorganizowanych lub inicjowanych przez animatora. Ponadto warto pomyśleć też o seniorach, dla których w naszej wsi nie ma żadnej oferty a przecież wystarczy tylko „zasięgnąć języka”, przeprowadzić sondę, zapytać jakich zajęć w świetlicy życzą sobie mieszkańcy.

Nawet dzisiaj, w warunkach tak odbiegających od normy można, z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z przepisami o COVID-19, integrować i animować społeczność – zwłaszcza jeśli pobiera się za to wynagrodzenie.

Autor: Agnieszka Georgiczuk
Źródło: Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Zabór „Wieści z Gminy Zabór”


Wniosek Rady Sołeckiej Droszkowa

Odpowiedź z Gminy Zabór

Ta strona wykorzystuje cookies