Komisja ds. społecznych

Komisja ds. społecznych

W dniu dzisiejszym odbyła się komisja ds. społecznych w związku ze złożonym wnioskiem naszego Klubu odnośnie uzyskania środków na inwestycje na terenie naszej Gminy. Na Komisji uzgodniono, że w ramach środków do pozyskania z ministerstwa zostaną złożone 3 wnioski: 1. wniosek na zagospodarowanie terenu (parkingi) przy Kościele parafialnym w Zaborze oraz przy cmentarzu komunalnym w Zaborze. 2. wniosek mający na celu odtworzenie miejsc ważnych historycznie i turystycznie: „Kobelka” w Droszkowie, „Góra Cesarza” w Łazie i zabytkowa „Dzwonnica” w Czarnej; 3. wniosek na rewitalizację terenu przy jeziorze w Zaborze. (ścieżki, pomosty itd.)

Ta strona wykorzystuje cookies