Konsultacje społeczne dot. Obwodnicy Droszkowa

Konsultacje społeczne dot. Obwodnicy Droszkowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem uproszczonej koncepcji dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282.

Termin składania uwag i wniosków upływa w dniu 16.07.2021

Uwagi i wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres zdw@zdw.zgora.pl lub pisemnie na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra

Osobami do kontaktu ze strony Inwestora są:

Osobami do kontaktu ze strony Wykonawcy koncepcji są:

Załączniki

Ta strona wykorzystuje cookies