List odnośnie podatków

List odnośnie podatków

Przewodniczący Rady
Przewodniczący Komisji Rady

Szanowny Pan 
Robert Sidoruk 
Wójt Gminy Zabór

LIST OTWARTY

W nawiązaniu do informacji przekazywanych przez Pana Wójta na zebraniach wiejskich, że był za niższymi podatkami i jest zaskoczony decyzją Rady chcemy przypomnieć że projekt uchwały jest przygotowany przez Wójta i poza stawkami maksymalnymi (urzędowymi) Wójt przedstawia propozycję. Po raz pierwszy Wójt zaproponował stawki maksymalne. Rada na komisjach 16 listopada wydała negatywną opinie do złożonej propozycji. Na sesji 18 listopada 2021 roku większość Radnych zagłosowała za usunięciem uchwały z porządku obrad. W dniu 19 listopada 2021 r. Wójt złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie podatków. Na komisjach przed sesją Wójt z pracownikami Gminy przedstawili problemy (wstrzymanie inwestycji itd.) wynikające z braku przyjęcia przez Radę proponowanych stawek. Mimo powyższej argumentacji Radni złożyli propozycje i obniżyli część proponowanych stawek, niestety z strony Gminy nie padła żadna propozycja obniżki. W związku z powyższym na sesji 25 listopada 2021 zostały przyjęte obowiązujące stawki.

W zakresie wynagrodzenia Wójta, gdzie Wójt przedstawia „że o to nie zabiegał” to pragniemy zauważyć że projekt uchwały podnoszący stawkę wynagrodzenia do 100% stawki rządowej tzn. łącznie 17 420 zł. został przygotowany przez z-ce Wójta Piotra Kulikowskiego. Radni nie byli za tak drastyczną podwyżką, lecz jak zostało to przedstawione na sesji 18 listopada 2021 r.przez Gminnego Radcę Prawnego p. Adama Urbaniaka Radni mogli obniżyć stawkę maksymalnie do 80% stawki rządowej, co Rada uczyniła. W innym wypadku Gmina poniosła by dodatkowe koszty sprawy w sądzie pracy w kwocie około 4 tyś zł. 

W związku z powyższym sposób przedstawiania spraw jest nierzetelny i zakłamuje rzeczywistość. 

Do wiadomości:

  1. Rada Gminy Zabór
  2. Mieszkańcy

Oryginalny Dokument

Ta strona wykorzystuje cookies