Podsumowanie działań SMD 2021

Podsumowanie działań SMD 2021

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa pomimo trwającej trudnej sytuacji pandemicznej w 2021 zrealizowało niżej wymienione projekty: 

Lp.Nazwa i adresaci projektuOkres realizacjiKwota dotacji/grantu       [zł] od kogoRezultaty projektu
1. „Opowieści o wirusie HAN” -realizatorzy projektu dzieci i młodzież  w ramach programu „RÓWNAĆ SZANSE”                            
01.02.2021- 31.07.2021
8.500,00 – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przygotowanie                         i wystawienie w dniu               02.07.2021 przedstawienia na Sali wiejskiej w Droszkowie
2.
„Czas na wspomnienia i marzenia” – seniorzy oraz dzieci i młodzież

01.04.2021- 31.12.2021

2.500,00                         Gmina Zabór
-Wycieczka do Drezna                 w dniu 17.08.2021                     – Wieczór z Poezją w dniu 25.10.2021 w Sali w Droszkowie z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze
3.Koncert muzyki dawnej – Przedsionek Raju 2021”             Mieszkańcy Gminy Zabór, powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
15.04.2021- 30.10.2021

4.000,00                         Gmina Zabór
Koncert utworów muzycznych VIVALDIEGO, BACHA i TELEMANNA w dniu 11.09.2021 w Kościele w Przytoku
4.
„Plener malarsko-rzeźbiarski”                        Dzieci i młodzież 

15.04.2021- 30.10.2021

1.700,00               Gmina Zabór
Wykonanie 2 drewnianych rzeźb postaci bajkowych                  z ławeczkami; pomalowany płotek na placu zabaw przy szkole w Droszkowie
5.„Kroniki droszkowskie – cz.I” Mieszkańcy Gminy Zabór, powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
15.05.2021- 31.10.2021

4.000,00                 Gmina Zabór
Widowisko kostiumowe historyczno-kulturalne w dniu 28.08.2021 w muszli koncertowej w Zaborze, powtórzone w dniu 17.10.2021 w Sali w Droszkowie
6.„Warsztaty artystyczno-plastyczne dla dzieci” z terenu Gminy Zabór20.05.2021- 31.12.20212.000,00                             Gmina Zabór25 warsztatów art.-plastycznych ; konkurs plastyczny pt. ”Moje wymarzone wakacje”
 7.
„Nakręceni na zdrowie” Mieszkańcy Gminy Zabór, powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra

01.06.2021- 31.12.2021

12.000,00 – Urząd Marszałkowski Woj.Lubuskiego               w Zielonej Górze
Warsztaty:                                 z psychologiem, dietetykiem, rehabilitantem;                          2 wycieczki rowerowe, wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego w Lubiechni Wielkiej;
8.„Integracja grupy młodzieży realizującej projekt „Opowieści o wirusie HAN” 
11.06.2021- 13.06.2021
799,00 w ramach 1%  – Związek         Lubuskich Organizacji Pozarządowych  w Zielonej GórzeWyjazd do Kowar i zwiedzanie okolic 
9.Eko-Gaiki” projekt międzypokoleniowy18.06.2021- 15.09.20211.500,00 – Gmina Zabór3 eko-gaiki obsadzone ozdobnymi drzewkami, – budki lęgowe, karmniki dla ptaków w Droszkowie
10. „ Chronimy zielone płuca Droszkowa” Projekt międzypokoleniowy

01.07.2021- 30.11.2021
10.000,00 – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze2 spotkania integracyjne, budki lęgowe dla ptaków i zapylaczy, drewniana ławka rzeźbiona z dwoma śmietnikami, tablica drewniana edukacyjno-przyrodnicza na wzgórzu „Kobelka” 
OGÓŁEM POZYSKANE  ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ  ZEWNĘTRZNYCH        43.999,00
                

Poniżej fotorelacja z projektów:

Ta strona wykorzystuje cookies