Posiedzenie Rady Sołeckiej

Posiedzenie Rady Sołeckiej

Rada sołecka i sołtys zapraszają radnych gminy, mieszkańców i przedstawicieli stowarzyszeń z Droszkowa na posiedzenie rady sołeckiej, które odbędzie się 29.07.2021 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2. Podsumowanie półroczne budżetu
3. Omówienie sprawy ograniczenia tonażu na DW282
4. Omówienie dotychczasowej współpracy rady gminy z radą sołecką i sołtysem
5. Omówienie dotychczasowej współpracy stowarzyszeń z radą sołecką i sołtysem
6. Sprawy różne

Ta strona wykorzystuje cookies