Posiedzenie Rady Sołeckiej

Posiedzenie Rady Sołeckiej

Rada sołecka i sołtys zapraszają radnych gminy, mieszkańców i przedstawicieli stowarzyszeń z Droszkowa na posiedzenie rady sołeckiej, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Droszkowie przy ulicy Porzeczkowej 2, dnia 14 września 2021 o godzinie 19:15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2. Stworzenie projektu budżetu sołectwa Droszków na 2022
3. Zaplanowanie wstępnych działań w sprawie budowy parku przy świetlicy wiejskiej
4. Sprawy różne

Ta strona wykorzystuje cookies