Program „Równać Szanse”

Program „Równać Szanse”

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA  realizuje projekt pt. „Opowieści o wirusie HAN prowadzony w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI ADMINISTROWANY PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY.

Projekt rozpoczęliśmy z początkiem miesiąca lutego  2021 r. spotkaniem uczestników, na którym koordynator zapoznał z celami  programu „Równać Szanse” i przedstawił cele w/w projektu, jakie działania zostały w nim przewidziane oraz rolę młodzieży, gdyż do tej grupy jest adresowany. Spotkanie to potraktowaliśmy jako zapoznawczo-integracyjne uczestników inaugurujące projekt. Opiekun grupy wprowadził w tematykę działań oraz przybliżył użycie w jego nazwie określenia HAN jako akronimu słów : hejt, agresja i nietolerancja. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego włączenia się do prac w grupach tematycznych poprzez poradnictwo ekspertów. Wiodącym zadaniem projektu będzie praca młodzieży nad napisaniem własnego scenariusza i przygotowanie przedstawienia teatralnego, które zostanie zaprezentowane dla społeczności lokalnej. Spośród siebie wyłonili osoby odpowiedzialne za wewnętrzną komunikację grupy (komunikator Messenger) oraz za dokumentację przebiegu zajęć i ich upowszechnienie na stronach internetowych.

Aktualnie jesteśmy już po dwóch  spotkaniach warsztatowych poprowadzonych przez ekspertów. Warsztaty miały charakter dyskusji z uczestnikami na temat hejtu, agresji i nietolerancji w internecie i w ich środowisku oraz czynnego udziału tj. ekspresji scenicznej złych emocji związanych z tematyką projektu w pracy zespołowej grupy. Młodzież poprzez zajęcia warsztatowe i wspólną zabawę mogła doświadczyć jak być pewniejszym siebie, poznać swoje mocne i słabe strony oraz jak przezwyciężać „wirusa HAN”. W przerwie zajęć był zapewniony poczęstunek – pizza i napoje – kawa herbata itp. W miesiącu marcu odbędzie się kolejny warsztat z aktorem i reżyserem teatralnym. Bedą to ćwiczenia z uczestnikami poszczególnych elementów gry aktorskiej jak: mimika, gest, ruch, słowo itp.

Uczestnicy projektu otrzymali gadżety promocyjne programu „Równać Szanse” (koszulki, skarpetki, bidony i plecako-torby). 

Projekt będzie trwał do końca miesiąca lipca 2021 r. Będą to cykliczne spotkania grupy co dwa tygodnie.

Wszystkich chętnych w wieku 13 – 19 lat serdecznie zapraszamy do udziału

Koordynator projektu  – Zofia Kulikowska

Ta strona wykorzystuje cookies