Projekty SMD w 2020

Projekty SMD w 2020

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA

Przyszło nam żyć ostatnio w bardzo trudnym czasie, pandemia skutecznie ograniczyła naszą aktywność. Jednak SMD znalazło sposób, by chociaż na trochę o tym  zapomnieć. Możemy więc pochwalić się kilkoma udanymi projektami zrealizowanymi w 2020 r.

W lipcu rozpoczęliśmy działania z projektu pt. „Z archeologią na Ty”. W ramach  tego zadania odbyły się warsztaty z archeologiem dr. Bartłomiejem Gruszką. Uczestnicy odwiedzili Muzeum  Archeologiczne Środkowego Nadodrza  w Świdnicy, po czym zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne przy ognisku.  Podczas wycieczek pieszych zaplanowanych w tym projekcie zwiedzaliśmy miejsca badań archeologicznych w Przytoku i w Droszkowie np. wzgórze  „Kobelka”. Odbyły się także warsztaty ceramiczne prowadzone przez Sylwię  Gromacką – Staśko, gdzie każdy mógł własnoręcznie wykonać np. kubek lub miskę. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Kolejny projekt zatytułowany „Z przyrodą na Ty” obejmował  wycieczkę rowerową do pszczelarni w Zaborze z prelekcją o znaczeniu pszczół w przyrodzie. Odbyły się warsztaty: plastyczny z malowaniem toreb ekologicznych, kulinarny z przygotowaniem i degustacją ekologicznych posiłków. Projekt zakończył wyjazd do Ośrodka Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, w powiecie Międzychód, gdzie na warsztatach mogliśmy zrobić drewniane stołki lub świeczki z wosku pszczelego. Częścią projektu był także konkurs plastyczny na plakat o ochronie środowiska oraz konkurs na EKO- Strój. Jako działania promocyjne województwa lubuskiego zakupiliśmy kubki z nadrukiem „LUBUSKIE Warte zachodu” i napisem „Niech nasz świat będzie kolorowy, czysty i zdrowy”. Projekt sfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w obszarze na rzecz młodzieży pod tytułem „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.

Na realizację niżej opisanych projektów pozyskaliśmy środki finansowe z pożytku publicznego Gminy Zabór.

Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia w projekcie pt. „Warsztaty twórczego działania dzieci i młodzieży” w ramach których odbyły się 22 warsztaty plastyczne  i 7 fotograficznych. Dzięki nim dzieci uczyły się kreatywności, poznawały nowe materiały  i techniki plastyczne, a młodzież nauczyła się jak wykorzystać foto-efekty przedmiotów codziennego użytku oraz jak wykonać fotografie reporterskie.

Dużą grupą odbiorców naszych działań są seniorzy, dlatego jesienią w ramach projektu pt. „Turystycznie i integracyjnie w plenerze” odbyła się  wycieczka autokarowa do kaktusiarni w Żaganiu i gospodarstwa agroturystycznego w Drągowinie. Uczestniczyli tam w warsztatach kulinarnych w plenerze. Częścią tego projektu było też powstanie  drewnianego witacza Droszkowa  w formie płaskorzeźby.

Następny projekt pt. ”Bliżej siebie-na styku pokoleń” był międzypokoleniowy. Uczestnicy skorzystali ze spotkań z psychologiem na temat komunikacji w rodzinie wielopokoleniowej  i jak nawiązywać dobre relacje pomiędzy członkami rodziny. Odbyły się również  indywidualne porady psychologa. Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach na temat pozytywnego działania kamieni i rzadkich minerałów. Kulminacją była wycieczka do Łagowa zwanego „Perłą Ziemi Lubuskiej”. Dzięki tym spotkaniom więcej seniorów zadeklarowało  chęć uczestnictwa  w lokalnych wydarzeniach.

Na szczególną uwagę zasługuje realizacja projektu pt. „Kroniki zaborskie cz.II- Droszkowski  belweder” ,w ramach  którego odbyło się plenerowe widowisko historyczno-kulturalne na wzgórzu „Kobelka” w Droszkowie w wykonaniu teatru  Zza Boru. Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy lepiej poznać historię winiarstwa w Droszkowie. Planujemy kolejną edycję, aby przedstawienie tego typu wpisało się w kalendarz corocznej cyklicznej organizacji wydarzeń nawiązujących do tradycji winnych obchodów w Droszkowie.

Realizowane przez SMD projekty były otwarte dla mieszkańców z terenu całej Gminy Zabór oraz Miasta Zielona Góra  i różnych grup wiekowych. 

Poza wyżej wymienionymi źródłami pozyskania dotacji dodatkowo współfinansowaliśmy realizowane projekty oraz angażowaliśmy wkład własny osobowy – praca społeczna członków Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa.

Zapraszamy  do uczestnictwa w planowanych kolejnych naszych projektach, mając nadzieję że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Magdalena Kolman

Ta strona wykorzystuje cookies