Protokół ze spotkania dot. Budowy skateparku

Protokół ze spotkania dot. Budowy skateparku

Spotkanie rozpoczęło się 6 grudnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Droszkowie. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób, z czego trzy osoby były z rady sołeckiej, jedna z rady gminy zabór oraz dwóch mieszkańców. Na początku zebrania przedstawiono sześć lokalizacji gminnych działek w Droszkowie:
– Działka 238/3 (ulica 3 Maja)
– Działka 28/9 (ulica Ptasia)
– Działka 353/105 (ulica Klonowa)
– Działka 216/3 (ulica Wiśniowa)
– Działka 248/54 (ulica Wiśniowa)
– Działka 248/51 (ulica Porzeczkowa)

W pierwszej kolejności odrzucono działkę 28/9 przy ulicy Ptasiej ze względu na zbyt mały rozmiar działki aby mógł się tam zmieścić Skatepark, który według informacji od Wójta Gminy Zabór ma podsiadać wymiary 12x28m. Następnie odrzucono działki 353/105 przy ulicy Klonowej oraz 216/3 przy ulicy Wiśniowej ze względu na zbyt bliską zabudowę mieszkaniową. Działki 248/54 przy ulicy Wiśniowej oraz 248/51 przy ulicy Porzeczkowej również odrzucono z powodu informacji od Wójta Gminy Zabór o planowanej budowie hali sportowej wraz z dużym parkingiem. Została jedna opcja, czyli działka 238/3 przy ulicy 3 Maja. Poddano ostatnią opcję pod głosowanie.

Wyniki głosowania w sprawie: budowy skateparku na działce 238/3 przy ulicy 3 Maja

83%

0%

17%

LEGENDA

83% – ZA (5 głosów)

0% – PRZECIW (0 głosów)

17% – WSTRZYMUJĘ SIĘ (1 głosów)

Po przegłosowaniu ostatniej opcji Przewodniczący Rady Gminy Zabór złożył wniosek formalny o przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu po boisku piłkarskim na cele rekreacyjno sportowe.

Ta strona wykorzystuje cookies