Relacja z konkursu o ochronie środowiska

Relacja z konkursu o ochronie środowiska

Organizator: 

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w ramach projektu „ Z PRZYRODĄ NA TY” realizowanego jako zadanie publiczne na rzecz dzieci i młodzieży w województwie lubuskim o nazwie „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.

Uczestnicy:  

Dzieci przedszkolne  i uczniowie szkół podstawowych Powiatu Zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra.
Na konkurs zgłoszonych zostało 7 prac na plakat i 1 praca (zdjęcie) na Eko-Strój, nadesłana pocztą elektroniczną. 

Rozstrzygnięcia konkursu dokonała komisja w składzie: 

  1. Sylwia Gromacka-Staśko
  2. Katarzyna Kulikowska
  3. Mateusz Jakowlew

Komisja postanowiła przyznać: 

Jedno I miejsce:

Dwa II miejsca:

Trzy III miejsca:

Jedno wyróżnienie dla Świetlicy „Tęczowa Przystań” z Zielonej Góry. 

Jedyną pracą  na Eko-Strój był strój  Kajetana Rybczyńskiego –  przedszkole – lat 5.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Poniżej przedstawiamy fotorelację w/w konkursów.

Ta strona wykorzystuje cookies