Relacja z zebrania wiejskiego

Relacja z zebrania wiejskiego

Wstęp

W zwołanym przez sołtysa zebraniu wiejskim 21 września 2020 roku uczestniczą mieszkańcy, sołtys, wójt, radni gminni i sołeccy. Głównymi punktami zebrania było uzupełnienie rady sołeckiej o jedną osobę oraz ustalenie budżetu sołeckiego na rok 2021.

Na początku zebrania został zaprezentowany porządek obrad, a następnie zdecydowano się jednogłośnie na nagrywanie zebrania w celu późniejszego napisania artykułu na stronę oraz protokołu przez radnego sołectwa Mateusza Jakowlewa.

Nabór do rady sołeckiej

W związku z tym że z rady sołeckiej zrezygnowała Aneta Krieger istnieje konieczność uzupełnienia rady sołeckiej o jedną osobę. Została wybrana komisja skrutacyjna w składzie Dariusz Tarnas(przewodniczący), Mateusz Jakowlew, Jarosław Śliwiński. Zostały zgłoszone dwie kandydatury, Magda Kolman oraz Mariusz Woźniak.

Wójt poinformował mieszkańców, że zmienił się przepis, że jeżeli ktoś nie jest wpisany do rejestru wyborców to istnieje taka możliwość że można dopisać tą osobę pod warunkiem, że ktoś poświadczy, że dana osoba, która chce się wpisać zamieszkuje w danej miejscowości.

Po za tym również wójt wspomniał o gorącym u nas temacie “Obwodnicy Droszkowa”, spotkał się z prezydentem Zielonej Góry w sprawie zabezpieczenia działek już definitywnie pod obwodnicę Droszkowa. Zarząd województwa lubuskiego sporządza specyfikację aby przeprowadzić przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na tą obwodnicę. Mają w zamyśle aby jeszcze w tym roku odbył się przetarg, bo są zabezpieczone środki w budżecie po przesunięciu i koniecznie chcą przeprowadzić ten przetarg w tym roku.

Podczas gdy komisja przygotowywała karty do głosowania, obaj kandydaci zaprezentowali swoje kandydatury.

Podczas gdy komisja skrutacyjna liczy głosy wójt przekazuje mieszkańcom informacje, że są trzy ulotki które są do pobrania na tematy takie jak ASF oraz, że zmieniły się sygnały alarmowania poprzez syreny, ponadto wywiad bezpieczeństwa stara się opracować system montowania syren w każdej miejscowości, oraz o zadaniach obrony cywilnej w czasie pokoju a także w czasie wojny.

Jedna z mieszkanek zapytała wójta o pobocze ulicy Ptasiej, poinformował on że jest teraz tworzona dokumentacja ulicy Ptasiej, Źródlanej oraz Piaskowej. Ponadto wójt poinformował, że spotkał się w tej sprawie z naszym sołtysem Tomaszem Kuncem, przewodniczącym rady gminy Dariuszem Tarnasem, radną Marzeną Kiderys i projektantem. Z Ptasią nie jest taka prosta sprawa, jest ona dość wąska, gmina rozważa dwie opcje, wykonać drogę wewnętrzną 3.5 metra lub wykupić odpowiednią ilość gruntów od właścicieli i zrobić szeroką drogę publiczną. Jeśli chodzi o najbliższe inwestycje drogowe to czekamy na podpisanie umowy na ulicę Brzoskwiniową oraz ulicę Wiśniową. Jeśli chodzi o ulicę Wiśniową wraz z kanalizacją deszczową rozpocznie się ona od drogi wojewódzkiej 282 aż do drogi powiatowej, łącznie z budową dodatkowego parkingu przy świetlicy wiejskiej oraz brakującym oświetleniem na części ulicy. Wójt powiedział, że czas realizacji przebudowy tych dwóch ulic wyniesie około 2 lat oraz koszt budowy obu tych ulic wyniesie około 7 milionów złotych.

Mieszkanka ulicy Słonecznej zwróciła uwagę na problem dużej ilości dziur na jej ulicy. Wójt zapowiedział, że teraz na jesień te dziury zostaną załatane.

Gdy głosy zostały zliczone, przewodniczący komisji skrutacyjnej Dariusz Tarnas stwierdził, że komisja skrutacyjna wydała 25 kart do głosowania, spośród wydanych kart komisja otrzymała 25 głosów ważnych oraz 0 głosów nieważnych. Kandydaci otrzymali następujące wyniki:

Wyniki głosowania w sprawie: naboru do rady sołeckiej

40%

60%

LEGENDA

40% – Magdalena Kolman (10 głosów)

60% – Mariusz Woźniak (15 głosów)

Wobec czego komisja skrutacyjna stwierdziła, że nowym członkiem sołectwa Droszków został pan Mariusz Woźniak.

Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2021

Sołectwo Droszków na rok 2021 otrzymało kwotę 46 613,70 zł, do rady sołeckiej wpłynęły dwa wnioski odnośnie budżetu sołeckiego, pierwszy wniosek był od pani Justyny Skorodeckiej w sprawie dofinansowania paczek mikłojakowych dla dzieci z Droszkowa w wysokości 500 zł, a drugi wniosek wpłynął ze Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa na dwa cele takie jak, “Organizacja Przedstawienia Plenerowego – ciąg dalszy opowieści o historii Droszkowskiej Kobelki” na kwotę 2500 zł oraz “Organizacja Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego” na kwotę 2500 zł. Po przedstawieniu tych dwóch wniosków sołtys przeszedł do zaprezentowania propozycji budżetu rady sołeckiej Droszkowa.

Po odczytaniu punktu “Banery informacyjne” mieszkanka Droszkowa zapytała o co z tym chodzi. Sołtys poinformował, że pomysłodawcą tego punktu jest radna sołecka Ewa Kostrzewska i przekazał jej głos w celu wyjaśnienia szczegółów.

Radna sołecka Ewa Kostrzewska, powiedziała mieszkańcom, że walczymy o obwodnicę Droszkowa, ale aktualnie tylko słychać obietnice, że “zostanie oddana do użytku w 2025” a pieniędzy na tą obwodnicę nie ma. Jako przykład naszej obecnej sytuacji podała miejscowość Kargowa gdzie cały ruch idzie przez środek miejscowości i do tej pory zginęło tam w wypadkach 8 osób w tym dzieci. Radna Ewa argumentowała potrzebę stworzenia grzecznych banerów, nikogo nie obrażających informujących, że “mieszkańcy Droszkowa oczekują obwodnicy” tym, że u nas również ruch przejdzie przez centrum wsi, mieszkańcy którzy mieszkają przy głównej drodze będą mieli koszmar, a wyjazd ze wszystkich osiedli będzie utrudniony. Ponadto park technologiczny w Nowym Kisielinie rozbudowuje się i z biegiem czasu ruch może jeszcze bardziej się nasilić. Gdy jeden z mieszkańców zapytał się o ilość banerów, Radna Ewa odpowiedziała, że zrobimy ich tyle na ile nam wystarczy środków, oraz stwierdziła, że mogą być potrzebne jeszcze jakieś stelaże na których można byłoby je zamontować.

W sprawie banerów o obwodnicy wypowiedział się również wójt, który jest przeciwny tworzeniu bannerów dotyczących obwodnicy. Po pierwsze nie przyspieszy to budowy obwodnicy Droszkowa nawet o 5 minut. Jest komisja której są przedstawiciele Droszkowa, i tam już naprawdę nie rozmawia się o tym czy obwodnica będzie czy nie będzie, tam już idzie wszystko do przodu. Wójt zadał pytanie mieszkańcom: 

“Te pieniądze, to są pieniądze publiczne, czy faktycznie chcecie się oplakatować? Co wam nic to nie da?”

Radna Ewa Kostrzewska nie zgodziła się z argumentacją wójta, komentując tym, że banery o obwodnicy na pewno nam nie zaszkodzą, i nie możemy tylko się bawić ale musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo.

Wójt odpowiedział pani Ewie Kostrzewskiej, że 28 września jest w Droszkowie spotkanie z zespołem BDR który zajmuje się regulacją i bezpieczeństwem ruchu, z którym będzie obchodzić cały Droszków i rozmawiać o tym jak zabezpieczyć Droszków przed otwarciem mostu przez rzekę Odrę. Wójt również zwrócił uwagę, że przy kościele mamy baner który sugeruje że przez naszą miejscowość przejedzie 12 tysięcy pojazdów, ze względu na badania które zostały przeprowadzone ekspertów z uniwersytetu w Krakowie przy pomocy ministerstwa infrastruktury, okazuje się że podana na banerze liczba jest błędna, a eksperci szacują ruch na poziomie 4.5 tysiąca pojazdów.

Następnie wzniosła się gorąca dyskusja między mieszkańcami. Wójt w trakcie dyskusji powiedział:

“Proszę spojrzeć na Bojadła, tam nie ma protestu. Tam jest już robiona koncepcja obwodnicy Bojadeł i tam nikt nie protestował. A my ciągle skaczemy jak przysłowiowa wsza na grzebieniu i ciągle mamy pod górkę robione. A dlaczego nie przeznaczycie tych 2000 zł jako dofinansowanie do zabezpieczenia ulic po tym spotkaniu z BDR?” 

Na temat banerów wypowiedział się również przewodniczący rady gminy Dariusz Tarnas który odpowiedział na pytanie “Walczyć czy nie walczyć?”, że zgadza się tutaj z panem wójtem bo przecież pracuje w urzędzie marszałkowskim i jest to solą w oku, te działania, te ciągłe protesty, ale z drugiej strony jeśli nie będziemy protestowali to nic nam to nie przyniesie. I proponuje, że trzeba patrzeć, pilnować i nie odpuszczać, ale robić to w delikatny sposób. Radny gminy Maciej Bardelas również uważa że powinniśmy podkreślać swoje zdanie w tym temacie, ale równie ważnym jest abyśmy się skupili na bezpieczeństwie bo to jest najbardziej istotne. I zasugerował że trzeba zrobić sygnalizację świetlną, progi zwalniające, wyraźne oświetlenie przejścia dla pieszych oraz zrobić dodatkowe przejścia dla pieszych przy kościele oraz osiedlu wypoczynek.

Jedna z mieszkanek Droszkowa zapytała wójta o chodnik między Droszkowem a Nowym Kisielinem. Wójt rozmawiał z wiceprezydentem Zielonej Góry Kaliszukiem, a gmina składa teraz projekt wymiany całego oświetlenia w naszej gminie na LED, w między czasie został zmieniony regulamin w którym był zapis że musi być minimum 10 metrów ścieżki pieszo rowerowej przy tej inwestycji zrobiona. W związku z czym gmina Zabór wspólnie z gminą Czerwieńsk przystąpi do składania wniosku. Gmina Czerwieńsk na ścieżkę, my na oświetlenie. Ale będąc w tej sprawie u wiceprezydenta Kaliszuka rozmawiał o tej ścieżce i będzie wykonany projekt i jeszcze z oszczędności mają się znaleźć pieniądze w ZIT na sfinansowanie tej ścieżki.

Po gorącej dyskusji na temat obwodnicy Droszkowa radny sołectwa Mateusz Jakowlew zaproponował poddania pod głosowanie zlikwidowanie punktu “Banery Informacyjne” i przeniesienie 2000 zł na “Wsparcie działań na terenie Droszkowa prowadzonych przez Stowarzyszenia” popierając swoją decyzję argumentami wójta.

Gdy mieszkańcy zagłosowali wynik był następujący 5 osób ZA, 17 osób PRZECIW, 1 osoba się WSTRZYMAŁA OD GŁOSU. W związku z czym wniosek nie przeszedł.

Pan Mariusz Woźniak zawnioskował aby kwota na banery była o połowę mniejsza, ponieważ ma pojęcie o banerach i koszty takich banerów są znacząco niższe. Gdy mieszkańcy zagłosowali wynik był następujący 17 osób ZA, 5 osób PRZECIW, 1 osoba się WSTRZYMAŁA OD GŁOSU. W związku z czym wniosek przeszedł i na “banery informacyjne” przeznaczono 1000 zł a na “wsparcie działań na terenie Droszkowa prowadzonych przez Stowarzyszenia” 5000 zł.

Po przegłosowaniu sprawy banerów o obwodnicy, sołtys przeszedł do wydatków inwestycyjnych, głos przekazał pomysłodawcy radnemu sołectwa Mateuszowi Jakowlewowi. Jako sołectwo chcielibyśmy aby na zadrzewionej działce obok świetlicy powstał park. Wzięliśmy sobie jako priorytet zagospodarowanie działek obok świetlicy ponieważ według umowy którą ma gmina z agencją nieruchomości, w ciągu 10 lat na tych trzech działkach muszą powstać miejsca użyteczności publicznej. Pięć lat za nami i pięć przed nami, jeśli nic nie zrobimy na tych działkach, wrócą one do agencji nieruchomości czego byśmy nie chcieli. Rada Sołecka chce aby duży wpływ na tworzenie tego parku mieli mieszkańcy, abyśmy wspólnie go tworzyli, dlatego zapowiedzieli, że na początku przyszłego roku odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł się wypowiedzieć.

Wójtowi naszej gminy ten pomysł się bardzo spodobał, powiedział, że bardzo go cieszy, że przy tworzeniu tego parku mieszkańcy będą mogli się bardziej poznać i zintegrować. Zadeklarował również wsparcie finansowe jeśli zajdzie taka potrzeba np. na lampy solarne. Również Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa poparło projekt i zaproponowało, że można by było tam zrobić budki lęgowe i napisać projekt ekologiczny.

Jeden z mieszkańców zapytał o status prawny ziemi świetlicy i dwóch sąsiadujących działek. Wójt odpowiedział “Te ziemie agencja rynku rolnego przekazała dla gminy pod cel kulturalno-rekreacyjny, tutaj mamy świetlicę wybudowaną i dla tej działki cel został spełniony natomiast pozostałe działki nie są ruszone i mamy jeszcze 5 lat na zagospodarowanie tego terenu, jeżeli tego nie zagospodarujemy to gmina albo musi kupić po wartości, albo musi zdać i jeszcze karę zapłacić”.

Po omówieniu tematu parku przy świetlicy przystąpiono do głosowania nad uchwaleniem całości budżetu, który został uchwalony jednogłośnie przez wszystkich znajdujących się na zebraniu mieszkańców.

Wolne wnioski i informacje

Pan Dariusz Tarnas poinformował, że radni rozmawiają z wójtem na temat boiska wielofunkcyjnego, ponieważ plastikowe boisko przy szkole nie sprawdza się. Są rozważane dwie opcje, wójt zaproponował boisko trawiaste, ale radni proponują zrobić boisko taka ala-guma żeby boisko również służyło do grania w kosza.

Na zebranie przyszła również reprezentacja Droszkowskiej młodzieży która zaprezentowała swój projekt:

“W imieniu dzieci oraz młodzieży mieszkającej w Droszkowie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie skateparku w naszej miejscowości. Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całej wsi. Skatepark byłby idealnym miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach oraz rozwijania swoich umiejętności. Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i nie niszczyłaby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzała by przechodniom. Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką miejscowości. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie mają szansę na rozwój, na odniesienie sukcesów w przyszłości. Idealnym miejscem na tego typu obiekt byłoby przekształcenie istniejącego już boiska (które jest nieużytkowane) przy ul. Zielonogórskiej. Mamy nadzieję że Wójt Gminy Zabór, Rada Sołecka lub inne stowarzyszenia i instytucje przychylą się do naszej inicjatywy. Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego pomysłu i jesteśmy otwarci na spotkanie w sprawie omówienia tej jakże ważnej dla nas inicjatywy, jaką jest skatepark. Do listu dołączam podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji. Młodzież z Droszkowa”

Wójt bardzo pozytywnie przyjął wniosek, wraz z podpisami mieszkańców. Stwierdził, że młodzieży trzeba by było przedstawić jakieś przykładowe projekty, gdyż w innych miejscowościach spoza naszej gminy są skateparki, ale są źle zaprojektowane przez co stoją puste, i nie chciałby aby w naszej gminie popełniono ten błąd. Zapowiedział, że na podstawie tego wniosku postarają się go uwzględnić w budżecie gminy. Niemniej jednak cieszy się z tej inicjatywy, bo aktualnie nie wie co zrobić z tym boiskiem przy hydroforni. Ponieważ boisko przy hydroforni było już wielokrotnie poprawiane a drużyny sportowej jak nie było tak niema. Wójt zapowiedział, że zrobi rozeznanie jakie to są koszty i postara się wprowadzić ten pomysł do budżetu. Wniosek również poparł radny Maciej Bardelas który pochwalił działania młodzieży, że napisali wniosek, zebrali podpisy i przyszli na zebranie. Powiedział “Brawo Młodzież! Bo może wy, bo ani poprzednie sołectwo ani radni nie mieli takiego przebicia, ponieważ ten pomysł skateparku próbowaliśmy już kilka razy przeforsować, ale wasza siła jest większa. Może teraz wspólnie jako i sołectwo i radni i przede wszystkim młodzież może uda się to zrobić! I myślę, że taki obiekt w Droszkowie na pewno byłby mile widziany ponieważ młodzież też musi mieć swoje miejsce.” Po tej wypowiedzi wójtowi przyszedł pomysł, że z tych pieniędzy z których miał być zakup działek, radni przeznaczyli na remont sali wiejskiej w Milsku i na przebudowę dróg Źródlanej i Ptasiej. I tam było ponad 300 tysięcy które nie wystarczą na wykonanie tych dróg, trzeba najpierw stworzyć dokumentację techniczną która na te drogi kosztuje 90 tysięcy, czyli zostaje nam jeszcze 200 tysięcy, i jeśli okaże się, że jeszcze są te środki to wtedy byśmy zrobili szybkie zapytanie ofertowe o wykonanie projektu i może w tym roku udałoby się sfinansować nam projekt.

Na pytanie mieszkańca o kanalizację wójt Sidoruk odpowiada, że istnieje możliwość założenia kanalizacji w Droszkowie. Za przykład podaje miejscowość niedaleko Szprotawy, w której gmina pozyskała środki na budowę oczyszczalni i całej sieci kanalizacyjnej. Wójt szacuje, że w Droszkowie musiałyby powstać co najmniej 3-4 takie oczyszczalnie ze względu na większą liczbę mieszkańców niż w przykładowej miejscowości.Drugą możliwością założenia kanalizacji jest utworzenie aglomeracji z miejscowości Łaz, Droszków, Przytok. Powstanie aglomeracji uprawniałoby gminę do pozyskania środków na budowę sieci kanalizacyjnej na dwa sposoby:

Na koniec Sołtys w imieniu rady sołeckiej podziękował Anecie Krieger za dotychczasową pracę dla sołectwa i wręczył jej podziękowania. Następnie Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zaprosiło mieszkańców na przedstawienie plenerowe “Droszkowski Belweder” oraz zaprosiło do współpracy: 

“Na skwerku jest skrzynka na listy, jeśli ktoś ma jakieś pomysły niech tam wrzuci jakąś propozycję”

Ta strona wykorzystuje cookies