Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęcia integracji sensorycznej

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zaprasza dzieci z Gminy Zabór w wieku od 3 do 9 lat na nieodpłatne zajęcia integracji sensorycznej. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym„Przyjazna Szkoła” w Droszkowie przy ul. Dębowej 6 w każdy piątek w godz. od 14.00 do 18.00. Pierwsze zajęcia odbędą się wyjątkowo w czwartek 14.04.2022 r. w godz. od 14.00 do 18.00.
Terapia integracji sensorycznej polega na interesującej zabawie i obejmuje szeroką gamę aktywności, ćwiczeń i zabaw proponowanych dzieciom, które mają wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne, aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas terapii integracji sensorycznej stosowane są takie aktywności, które będąc właściwym „wyzwaniem” dla dziecka, są także stymulujące dla mózgu. Aktywności zawsze kończą się sukcesem dziecka, co wzmacnia skuteczność terapii. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Odpowiednio przebiegające procesy integracji sensorycznej leżą u podstaw umiejętności ruchowych, czytania, pisania, mówienia. Zajęcia poprowadzi Katarzyna Kitlińska (terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, oligofrenopedagog).

Dodatkowe informacje i zapisy udzielane są pod nr tel. 724 005 639 lub na adres e-mail: kasiakit1@op.pl codziennie w godz. 16.00-20.00

Jest to zadanie publiczne współfinansowane z dotacji uzyskanej z Gminy Zabór

Ta strona wykorzystuje cookies