Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Na podstawie §12 ust. 4 Statutu Sołectwa Droszków, zwołuję Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się 15 marca 2023 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie. Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku zebrania
  3. Wybór protokolanta zebrania
  4. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego 2022
  5. Zmiana cennika świetlicy wiejskiej
  6. Sprawy różne

Ta strona wykorzystuje cookies