Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa Droszkowa, zapraszamy wszystkich mieszkańców Droszkowa na zebranie wiejskie 20.04.2023 o godzinie 19:00 do Świetlicy Wiejskiej w Droszkowie.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności ustępującego sołtysa
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem
  5. Powołanie komisji skrutacyjnej
  6. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa
  7. Przeprowadzenie tajnego głosowania
  8. Ogłoszenie wyników
  9. Sprawy bieżące

Ta strona wykorzystuje cookies