Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie

Rada Sołecka z Sołtysem zapraszają wszystkich mieszkańców Droszkowa na zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej 31.05.2023 o godzinie 19:00.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania,

2. Przedstawienie porządku zebrania,

3. Wybór protokolanta Zebrania,

4. Powołanie komisji skrutacyjnej,

5. Zgłoszenie kandydatów do rady sołeckiej,

6. Przeprowadzenie tajnego glosowania,

7. Ogłoszenie wyników,

8. Sprawy bieżące

Ta strona wykorzystuje cookies