Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Na podstawie §12 ust. 4 oraz §21 ust. 4 statutu sołectwa Droszków, zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 18 sierpnia 2021 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie porządku zebrania
3. Wybranie protokolanta zebrania
4. Podsumowanie półroczne budżetu sołectwa Droszków
5. Uchwalenie nowego logo sołectwa Droszków
6. Wolne wnioski i sprawy różne
7. Zamknięcie zebrania

Sołtys Droszkowa
Tomasz Kunc

Ta strona wykorzystuje cookies