Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie

Na podstawie §12 ust.4 oraz §21 ust.4 Statutu Sołectwa Droszków, zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 21 września 2020 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ulicy Porzeczkowej 2 w Droszkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku zebrania
  3. Zatwierdzenie przewodniczącego i protokolanta zebrania
  4. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej
  5. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2021
  6. Wolne wnioski i informacje

Wielkość funduszu sołeckiego Sołectwa Droszków na rok 2021 wynosi 46613,70 zł

Wnioski w sprawie podziału funduszu sołeckiego należy składać u Sołtysa w terminie do 15 września 2020.

Wniosek z propozycją podziału funduszu sołeckiego powinien zawierać: nazwę wnioskodawcy, przedsięwzięcie, szacowane koszty oraz uzasadnienie.

Ta strona wykorzystuje cookies