Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Na podstawie §12 ust 4 i §21 ust 4 Statutu Sołectwa Droszków, zwołuję się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej oraz uchwalenia Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Zebranie odbędzie się 20 września 2021 o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie porządku zebrania
3. Zatwierdzenie przewodniczącego i protokolanta zebrania
4. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej
5. Uchwalenie Funduszu Sołeckiego na rok 2022
6. Sprawy bieżące

Wielkość Funduszu Sołeckiego Sołectwa Droszków na rok 2022 wynosi 51 313,10 zł.
Wnioski w sprawie podziału funduszu sołeckiego należy składać u Sołtysa w terminie do 10 września 2021.
Wniosek z propozycją podziału Funduszu Sołeckiego powinien zawierać: nazwę wnioskodawcy, przedsięwzięcie, szacowane koszty oraz uzasadnienie.

Ta strona wykorzystuje cookies