Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie

Na podstawie §12 ust. 4 oraz §21 ust. 4 statutu sołectwa Droszków, zwołuję Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 22 marca 2022 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku zebrania
  3. Wybranie protokolanta zebrania
  4. Podsumowanie budżetu za rok 2021 sołectwa Droszków
  5. Uchwalenie nowych stawek za wynajem sali wiejskiej
  6. Wolne wnioski i sprawy różne
  7. Zamknięcie zebrania

Ta strona wykorzystuje cookies