Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Z powodu rezygnacji obecnego Sołtysa, zapraszamy na zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów na nowego Sołtysa Droszkowa, które odbędzie się 14 czerwca 2022 o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Droszkowie.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przedstawienie porządku zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności ustępującego sołtysa
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem
  5. Powołanie komisji skrutacyjnej
  6. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa
  7. Przeprowadzenie tajnego głosowania
  8. Ogłoszenie wyników
  9. Informacja na temat programu „Czyste Powietrze”
  10. Sprawy bieżące

Ta strona wykorzystuje cookies