Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

Na podstawie §12 ust. 4 Statutu Sołectwa Droszków, zwołuję Zebranie Wiejskie w celu podziału Funduszu Sołectwa Droszków na rok 2023.  Zebranie odbędzie się 16 września 2022 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie porządku zebrania
 3. Wybór protokolanta zebrania
 4. Zmiany w funduszu sołeckim na rok 2022
 5. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2023
 6. Sprawy różne:
  – Dostęp do jeziora w Droszkowie
  – Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w Droszkowie
  – Zmiany do regulaminu najmu świetlicy wiejskiej w Droszkowie
  – Inne

Wielkość funduszu Sołectwa Droszków na rok 2023 wynosi 52 759,90 zł.

Ta strona wykorzystuje cookies