Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie

Na podstawie §12 ust. 4 statutu Sołectwa Droszków, zwołuję zebranie wiejskie w celu dokonania przesunięć w Funduszu Sołeckim Sołectwa Droszków w roku 2021. Zebranie odbędzie się 26.10.2021 o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Droszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie porządku zebrania
3. Zatwierdzenie przewodniczącego i protokolanta zebrania
4. Przedstawienie przesunięć w funduszu sołectwa na rok 2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia przesunięć w funduszu na rok 2021
6. Wolne wnioski i informacje

Ta strona wykorzystuje cookies